Disclaimer

© Luna Hollander

Op deze pagina vindt u de disclaimer van Www.bramsbouwstenen.nl, zoals deze beschikbaar is gesteld door Bram’s Bouwstenen.
In deze disclaimer geven wij aan onder welk voorbehoud wij de informatie op onze website aan u aanbieden.

Intellectueel eigendom
Het gebruik van de informatie op deze website is gratis zolang u deze informatie niet kopieert, verspreidt of op een andere manier gebruikt of misbruikt.
U mag de informatie op deze website alleen hergebruiken volgens de regelingen van het dwingend recht.

Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Bram’s Bouwstenen is het niet toegestaan tekst, fotomateriaal of andere materialen op deze website her te gebruiken. Het intellectueel eigendom berust bij Bram’s Bouwstenen.

Geen garantie op juistheid
Voor de prijzen die op onze website staan, geldt dat wij streven naar een zo zorgvuldig mogelijke weergave van de realiteit en de bedoelde prijzen. Fouten die daarbij ontstaan en herkenbaar zijn als programmeer dan wel typefouten, vormen nooit een aanleiding om een contract dan wel overeenkomst met Bram’s Bouwstenen te mogen claimen of te veronderstellen.

Bram’s Bouwstenen streeft naar een zo actueel mogelijke website. Mocht ondanks deze inspanningen de informatie van of de inhoud op deze website onvolledig en of onjuist zijn, dan kunnen wij daarvoor geen aansprakelijkheid aanvaarden.

De informatie en/of producten op deze website worden aangeboden zonder enige vorm van garantie en of aanspraak op juistheid. Wij behouden ons het recht voor om deze materialen te wijzigen, te verwijderen of opnieuw te plaatsen zonder enige voorafgaande medeling. Bram’s Bouwstenen aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige get free account on diaboliclabs traffic staat waarnaar wij via hyperlinks verwijzen.

Google Analytics
Via onze website worden cookies geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de “Analytics”-dienst. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Deze verwerker is mogelijk verplicht op grond van geldende wet- en regelgeving inzage te geven in deze gegevens. Wij verzamelen informatie over uw surfgedrag en delen deze gegevens met Google. Google kan deze informatie in samenhang met andere datasets interpreteren en op die manier uw bewegingen op het internet volgen. Google gebruikt deze informatie voor het aanbieden van onder andere gerichte advertenties (Adwords) en overige Googlediensten en producten.

The LEGO Group
Bram’s Bouwstenen is geen onderdeel van The LEGO Group en wij worden niet ondersteund door The LEGO Group.
LEGO® het LEGO® logo en het LEGO® minifiguur zijn (handels)merken en namen van The LEGO Group uit Denemarken.

Verhuur
Brams Bouwstenen Breda verhuurt LEGO aan klanten onder de volgende voorwaarden:

  • De klant is verantwoordelijk voor het terugbrengen van de LEGO in dezelfde staat als waarin deze is ontvangen. Dit betekent dat de LEGO netjes, compleet en schoon moet worden geretourneerd.
  • De klant is verantwoordelijk voor het vergoeden van missende stukjes LEGO plus eventuele arbeidsuren.
  • De klant dient akkoord te gaan met het achterlaten van zijn of haar naam, adres en contactgegevens voordat de LEGO wordt gehuurd. Deze gegevens worden opgeslagen en gebruikt voor eventuele communicatie over de verhuur.
  • Als de klant de LEGO langer wil huren dan afgesproken, dient hij of zij contact op te nemen met Brams Bouwstenen Breda om dit te regelen.
  • Als er iets ontbreekt of als er problemen zijn met de LEGO die is gehuurd, dient de klant onmiddellijk contact op te nemen met Brams Bouwstenen Breda zodat het opgelost kan worden.
  • Brams Bouwstenen Breda is niet verantwoordelijk voor eventuele schade of letsel als gevolg van het gebruik van de gehuurde LEGO.
  • Brams Bouwstenen Breda behoudt zich het recht voor om de verhuur op elk moment te beëindigen en de LEGO terug te vragen als de klant zich niet aan de voorwaarden houdt.
  • Brams Bouwstenen Breda behoudt zich het recht voor om de prijzen voor LEGO-verhuur te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving.
  • Brams Bouwstenen Breda vraagt de klant om de gehuurde LEGO te controleren voordat deze wordt teruggebracht. Hierbij dient de klant te denken aan de mensen die na hen komen en dus te kijken of er geen (kleine) stukjes ontbreken.
  • Brams Bouwstenen Breda verzoekt de klant om de gehuurde LEGO netjes af te breken en te sorteren voordat deze wordt teruggebracht. Hierdoor kan de volgende klant ook genieten van een fijne bouwervaring. Houd er wel rekening mee dat dit ook tijd kost!

Door het huren van LEGO bij Brams Bouwstenen Breda, gaat de klant akkoord met de bovengenoemde voorwaarden en verplicht zich deze na te leven.

Compleetheidsgarantie
Bij Brams Bouwstenen Breda begrijpen we dat het menselijk is om af en toe een foutje te maken. Mocht er onverhoopt iets ontbreken aan de LEGO, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen! Wij staan altijd klaar om te helpen en vinden het belangrijk dat onze klanten tevreden zijn.

Als er een stukje mist aan de LEGO-set, zorgen wij ervoor dat dit zo snel mogelijk wordt vervangen. Wij bieden onze klanten een compleetheidsgarantie, wat inhoudt dat wij ervoor zorgen dat alle LEGO-sets compleet zijn en blijven.

Kortom, als er iets ontbreekt aan de LEGO-set die u heeft gehuurd, laat het ons weten en wij zorgen ervoor dat dit wordt opgelost. U kunt op ons rekenen!

LET OP: Verstikkingsgevaar voor kinderen tot en met 3 jaar!     Wijzigingen
Mocht deze disclaimer wijzigen, dan vindt u de meest recente versie van de disclaimer van Www.bramsbouwstenen.nl op deze pagina.

Heb je vragen?